در بازار نفت و شاخص نفت برنت، افزایش قابل توجه و بیش از انتظار موجودی ذخایر نفت خام در آمریکا و کاهش تقاضای صنعتی نفت موجب شده که قیمت در موج نزولی نوسان کند و

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، افزایش قابل توجه و بیش از انتظار موجودی ذخایر نفت خام در آمریکا و کاهش تقاضای صنعتی نفت موجب شده که قیمت در موج نزولی نوسان کند و در حال حاضر قیمت در محدوده پایینی چنگال اندرو صعودی میان مدت، در نوسان است و احتمال ادامه نزول قیمت در کوتاه مدت تقویت شده است. در میان مدت نیز قیمت تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه سقف داده و از ادامه نزول تا کمتر از سطح حمایتی 80 دلار برای هر بشکه حمایت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.