در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با توجه به فشار آمریکا بر کشورهای تولید کننده نفت، برای افزایش تولید، و همچنین استفاده این کشور از ذخایر نفتی

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با توجه به فشار آمریکا بر کشورهای تولید کننده نفت، برای افزایش تولید، و همچنین استفاده این کشور از ذخایر نفتی برای کنترل قیمت نفت خام و سوخت در آستانه انتخابات سراسری، قیمت در موج نزولی کوتاه مدت در حرکت است و احتمال ادامه این روند در کوتاه مدت وجود دارد. روز هشتم نوامبر انتخابات سراسری مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برگزار می شود و این روزها کنترل قیمت سوخت نقش با اهمیتی برای دولت بایدن در آستانه انتخابات خواهد داشت.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.