در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با توجه به اعلام روسیه مبنی بر کاهش عرضه نفت خام و کاهش بیش از ده میلیون بشکه ای در تغییرات

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با توجه به اعلام روسیه مبنی بر کاهش عرضه نفت خام و کاهش بیش از ده میلیون بشکه ای در تغییرات هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت با صعودی شارپی به کانال 87 دلاری رسیده و احتمال صعود میان مدت قیمت نفت خام افزایش یافته است. محدوده مقاومتی 87.7 دلاری، در برابر صعود قیمت نفت قرار دارد و اکنش به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.