در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود افزایش بیش از 5 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت محدوده بالای الگوی مثلث

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود افزایش بیش از 5 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت محدوده بالای الگوی مثلث متقارن را شکسته و به محدوده 77 دلاری رسیده است. واکنش به این محدوده مقاومتی با اهمیت است. از نظر تکنیکالی، احتمال صعود میان مدت تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.