در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود کاهش قابل توجه در ذخایر نفت آمریکا که در سال های اخیر کم سابقه بوده است، قیمت همچنان

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود کاهش قابل توجه در ذخایر نفت آمریکا که در سال های اخیر کم سابقه بوده است، قیمت همچنان در موج نزولی در حرکت است و محدوده PRZ حاصل از میانگین های 34 و 55 روزه و ابر کوموی روزانه را شکسته و به نزدیکی حمایت 80 دلاری رسیده است. در میان مدت احتمال نزول قیمت تقویت شده است و در کوتاه مدت احتمال واکنش به محدوده 80 دلاری و اصلاح صعودی کوتاه مدت وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.