در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود کاهش پنج میلیون بشکه ای در موجودی ذخایر نفت خام آمریکا، کاهش سطح تقاضای صنعتی نفت بخصوص در چین

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با وجود کاهش پنج میلیون بشکه ای در موجودی ذخایر نفت خام آمریکا، کاهش سطح تقاضای صنعتی نفت بخصوص در چین، مووجب کاهش قیمت نفت شده است و قیمت به زیر کانال 80 دلاری بازگشته است و پنجره گپ قیمتی که بدلیل کاهش تولید اوپک پلاس ایجاد شده بود را بطور کامل بسته است، و احتمال نزول میان مدت قیمت تقویت شده است. از نظر تکنیکالی، سطح حمایتی 77 دلاری در برابر نزول قیمت قرار دارد و احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده وجود خواهد داشت. در میان مدت اما در صورت عبور معتبر قیمت از این محدوده، احتمال نزول قیمت تا محدوده 72 دلاری افزایش خواهد یافت.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.