در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با کاهش سطح تقاضای صنعتی و همچنین اعلام کشورهای صنعتی اروپا مبنی بر رسیدن به ذخایر مناسب برای فصل زمستان

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با کاهش سطح تقاضای صنعتی و همچنین اعلام کشورهای صنعتی اروپا مبنی بر رسیدن به ذخایر مناسب برای فصل زمستان، قیمت به زیر 90 دلار برای هر بشکه کاهش داشته است و احتمال نزول بیشتر قیمت در میان مدت تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.