در بازار نفت و شاخص نفت برنت، بحران انتقال گاز به اروپا موجب افزایش سطح تقاضا برای سوخت شده و قیمت در حرکت اصلاحی و صعودی

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، بحران انتقال گاز به اروپا موجب افزایش سطح تقاضا برای سوخت شده و قیمت در حرکت اصلاحی و صعودی به خط روند میان مدت نزولی رسیده و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده خواهد بود.

شاخص داوجونز پس از یک اصلاح کوتاه مدت، به موج نزولی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت، ادامه روند نزولی خواهد بود. سطح حمایتی 29000 واحدی در برابر نزول بیشتر شاخص قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.