در بازار نفت و شاخص نفت برنت، بعد از صعود شارپی قیمت تا نزدیکی محدوده 100 دلار برای هر بشکه، قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است و در محدوده

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، بعد از صعود شارپی قیمت تا نزدیکی محدوده 100 دلار برای هر بشکه، قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است و در محدوده میانگین 34 روزه بازگشته و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. امروز گزارش کوتاه مدت سارمان انرژی آمریکا از میزان تولید، مصرف و ذخایر انرژی و دیگر موارد زیر مجموعه منتشر می شود، که می تواند بر روند قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.