در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت از محدوده مهم تلاقی میانگین های 200 روزه و 34 روزه، به بالا برگشته و احتمال صعود میان مدت

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت از محدوده مهم تلاقی میانگین های 200 روزه و 34 روزه، به بالا برگشته و احتمال صعود میان مدت قیمت نفت خام تقویت شده است. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که پیش بینی کارشناسان نشان می دهد که باز هم با کاهش همراه باشد. اعلام این شاخص می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.