در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج اصلاحی صعودی به بالای میانگین 200 روزه برگشته است و در کوتاه مدت احتمال صعود

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج اصلاحی صعودی به بالای میانگین 200 روزه برگشته است و در کوتاه مدت احتمال صعود تقویت شده است. در میان مدت قیمت به PRZ مهمی حاصل از مقاومت ماژور و روانی 100 دلار برای هر بشکه و همچنین میانگین 34 روزه نزدیک می شود و واکنش به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.