در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی به محدوده مهم 87 دلار برای هر بشکه رسیده، که مقاومت ماژور مهمی در بیش از 40 روز اخیر محسوب می شود

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی به محدوده مهم 87 دلار برای هر بشکه رسیده، که مقاومت ماژور مهمی در بیش از 40 روز اخیر محسوب می شود، و واکنش به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. این مقاومت با سطح میانی چنگال اندرو میان مدت، تشکیل PRZ داده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.