در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه حرکت اصلاحی صعودی، تشکیل الگوی سر و شانه کف داده و در حال حاضر در محدوده خط گردن الگو در نوسان است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه حرکت اصلاحی صعودی، تشکیل الگوی سر و شانه کف داده و در حال حاضر در محدوده خط گردن الگو در نوسان است. در صورتی که قیمت محدوده مهم مقاومتی 83 دلاری را به بالا بشکند، این الگو تایید شده و احتمال صعود قیمت نفت در میان مدت تقویت می شود. در دیگر سناریو با توجه به اینکه قیمت به محدوده بالای کانال نزولی میان مدت رسیده است، در صورتی که از این محدوده برگشت معتبر داشته باشد، احتمال نزول کوتاه مدت و میان مدت قیمت نفت، افزایش خواهد یافت.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.