در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی به محدوده ماژور و با اهمیت 86 دلار برای هر بشکه رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی به محدوده ماژور و با اهمیت 86 دلار برای هر بشکه رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. با توجه به افزایش تقاضای صنعتی در چین، احتمال صعود میان مدت قیمت نفت تقویت شده است. ضمن اینکه امروز گزارش سازمان انرژی آمریکا از شرایط تقاضا و ذخایر نفت خام می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.