در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج نزولی میان مدت، به محدوده پایینی الگوی مثلث و حمایت 80 دلاری رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال حرکات اصلاحی و صعودی کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج نزولی میان مدت، به محدوده پایینی الگوی مثلث و حمایت 80 دلاری رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال حرکات اصلاحی و صعودی کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد. در صورتی که قیمت با اعتبار از این محدوده عبور کند، احتمال اول ادامه روند نزولی در کانال 70 دلاری خواهد بود. افزایش تقاضا برای دلار نیز از این روند حمایت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.