در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی، به محدوده مقاومتی مهم و PRZ حاصل از مقاومت های 79 و 80 دلار و میانگین 34 روزه رسیده و واکنش

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی، به محدوده مقاومتی مهم و PRZ حاصل از مقاومت های 79 و 80 دلار و میانگین 34 روزه رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. عبور معتبر قیمت از این محدوده، احتمال صعود قیمت در کوتاه مدت و میان مدت را افزایش خواهد داد. روز گذشته شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام شد، که کاهش بیش از انتظار 7.5 میلیون بشکه ای را نشان می داد. این موضوع نیز از ادامه موج صعودی قیمت حمایت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.