در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه اصلاح میان مدت، در آستانه تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه مرکب است، که خط گردن این الگو

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه اصلاح میان مدت، در آستانه تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه مرکب است، که خط گردن این الگو درمحدوده قیمتی 82 دلار برای هر بشکه قرار دارد و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. در صورتی که این محدوده به پایین شکسته شود، احتمال نزول قیمت به زیر 80 دلار برای هر بشکه تقویت خواهد شد. سطح حمایتی 81 دلاری نیز بعنوان یک محدوده تغییر قطب یافته در برابر نزول قیمت قرار دارد. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا نیز اعلام می شود، که پیش بینی شده با کاهش بیش از 2 میلیون بشکه ای نسبت به هفته قبل از آن همراه باشد، که اعلام این شاخص نیز می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام، تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.