در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی به محدوده مهم و روانی 120 دلار برای هر بشکه رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه موج صعودی به محدوده مهم و روانی 120 دلار برای هر بشکه رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی و برگشتی داشته است و در کوتاه مدت احتمال ادامه این اصلاح وجود دارد. در میان مدت همچنان احتمال اول برگشت به روند صعودی است و واکنش به محدوده مقاومتی 120 دلاری، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.