در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در شرایط ایجاد الگوی برگشتی سر و شانه کف در حرکت است، و عبور معتبر از محدوده فعلی در قیمت 87 دلار برای هر بشکه می تواند احتمال صعود میان مدت را تقویت کند. روز گذشته شاخص هفتگی تغییرات

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در شرایط ایجاد الگوی برگشتی سر و شانه کف در حرکت است، و عبور معتبر از محدوده فعلی در قیمت 87 دلار برای هر بشکه می تواند احتمال صعود میان مدت را تقویت کند. روز گذشته شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام شد که کاهش بیش از 12.5 میلیون بشکه ای این ذخایر را نشان می داد، که این موضوع می تواند از روند صعودی میان مدت قیمت نفت حمایت کند. در کوتاه مدت قیمت در شرایط اصلاح و برگشت نسبت به خط گردن الگو و مقاومت 87 دلاری در حرکت است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.