در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در شرایط اصلاح کوتاه مدت به بالای 90 دلار برگشته و احتمال اصلاح بیشتر در کوتاه مدت تقویت شده است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در شرایط اصلاح کوتاه مدت به بالای 90 دلار برگشته و احتمال اصلاح بیشتر در کوتاه مدت تقویت شده است. در میان مدت روند قیمت نا مشخص است و کف قیمتی تشکیل شده در محدوده 87 دلاری، از کف ماژور قبلی بالاتر بوده است و روند نزولی قبلی به شرایط خنثی تغییر یافته است. واکنش قیمت به خطوط الگوی تشکیل شده می تواند تعیین کننده باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.