در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در محدوده مهم 90 دلار برای هر بشکه در نوسان است و با وجود افزایش تقاضا برای دلار، تنش های شدت گرفته میان روسیه و اکراین، مانع ادامه حرکات اصلاحی قیمت

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در محدوده مهم 90 دلار برای هر بشکه در نوسان است و با وجود افزایش تقاضا برای دلار، تنش های شدت گرفته میان روسیه و اکراین، مانع ادامه حرکات اصلاحی قیمت شده است و در ادامه احتمال برگشت قیمت به موج میان مدت صعودی وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.