در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در کانال 80 دلاری در شرایط صعودی در حرکت است و واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در کانال 80 دلاری در شرایط صعودی در حرکت است و واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی ماژور 86 دلاری تعیین کننده خواهد بود. احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی تا محدوده 89 دلاری و فراتر خواهد بود. در کوتاه مدت، انتشار شاخص هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا که پیش بینی شده با کاهش بیشتری همراه باشد، می تواند تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.