در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت سطح پایینی چنگال اندروی میان مدت صعودی را به پایین شکسته و احتمال نزول قیمت نفت در کوتاه مدت و میان مدت افزایش یافته است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت سطح پایینی چنگال اندروی میان مدت صعودی را به پایین شکسته و احتمال نزول قیمت نفت در کوتاه مدت و میان مدت افزایش یافته است. محدوده روانی 80 دلار برای هر بشکه که خط ماشه ای نیز محسوب می شود، در برابر نزول قیمت قرار دارد و واکنش به این محدوده تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.