در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت نتوانسته از میانگین 34 روزه عبور کند و به محدوده پایینی کانال صعودی میان مدت بازگشته و معامله گران در انتظار اعلام شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا هستند

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت نتوانسته از میانگین 34 روزه عبور کند و به محدوده پایینی کانال صعودی میان مدت بازگشته و معامله گران در انتظار اعلام شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا هستند، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد. در میان مدت احتمال برگشت به موج نزولی تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.