در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت همچنان در میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند، اما در کوتاه مدت در موج اصلاحی نزولی در نوسان است. هر چند با رسیدن به

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت همچنان در میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند، اما در کوتاه مدت در موج اصلاحی نزولی در نوسان است. هر چند با رسیدن به محدوده میانگین های میان مدت چهارساعته و همچنین میانگین مهم 34 روزه، احتمال واکنش های برگشتی وجود دارد. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.