در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و با توجه به کاهش چشم انداز روشن از شرایط بحران روسیه و اوکراین، قیمت به محدوده

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و با توجه به کاهش چشم انداز روشن از شرایط بحران روسیه و اوکراین، قیمت به محدوده 110 دلاری بازگشته است. هر چند افزایش عرضه از سوی برخی از تولید کنندگان نفت برای کنترل قیمت ها در جریان است، اما در میان مدت همچنان احتمال اول صعود قیمت تا محدوده 114 دلاری خواهد بود. در ادامه واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی 114 دلاری، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.