در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از صعود هفته گذشته، در میانه کانال صعودی میان مدت در نوسان است و در کوتاه مدت

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از صعود هفته گذشته، در میانه کانال صعودی میان مدت در نوسان است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح زمانی و قیمتی وجود دارد. در میان مدت روند مشخصی دنبال نمی شود، اما احتمال صعود تا محدوده 100 دلاری تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.