در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از نزول شارپی به زیر سطح 80 دلاری، در شرایط اصلاحی در حرکت است و در حال حاضر به بالای کانال 80 دلاری بازگشته و از نظر تکنیکالی

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت پس از نزول شارپی به زیر سطح 80 دلاری، در شرایط اصلاحی در حرکت است و در حال حاضر به بالای کانال 80 دلاری بازگشته و از نظر تکنیکالی، به محدوده با اهمیت ابر کوموی روزانه رسیده و واکنش به این محدوده، تعیین کننده خواهد بود. احتمال تغییر روند کوتاه مدت قیمت در این محدوده وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.