در بازار نفت و شاخص نفت برنت، پس از آنکه قیمت در ادامه روند صعودی به محدوده برگشتی با اهمیت حاصل از مقاومت روانی 90 دلار برای هر بشکه و محدوده میانی چنگال اندرو میان مدت رسید

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، پس از آنکه قیمت در ادامه روند صعودی به محدوده برگشتی با اهمیت حاصل از مقاومت روانی 90 دلار برای هر بشکه و محدوده میانی چنگال اندرو میان مدت رسید، در واکنش به این محدوده در شرایط اصلاح نزولی در نوسان است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. در میان مدت احتمال اول همچنان ادامه روند صعودی است، اما واکنش به محدوده مهم 90 دلاری، تعیین کننده است. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که پیش بینی شده با افزایش حدود یک میلیون بشکه ای همراه باشد، که اعلام این نتایج می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام در بازار های بین المللی نیز تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.