در بازار نفت و شاخص نفت برنت، کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت در بازار های بین الملی شده و قیمت به محدوده حمایت مهم 91 دلاری رسیده

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت در بازار های بین الملی شده و قیمت به محدوده حمایت مهم 91 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی و برگشتی کوتاه مدت داشته است، که می تواند در ساعات پیش رو ادامه داشته باشد . در میان مدت اما واکنش قیمت نسبت به محدوده 90 تا 91 دلار برای هر بشکه، تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.