در بازار نفت و شاخص نفت برنت، کاهش تقاضای صنعتی نفت خام موجب کاهش قیمت به زیر حمایت 90 دلار برای هر بشکه شده است و قیمت با

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، کاهش تقاضای صنعتی نفت خام موجب کاهش قیمت به زیر حمایت 90 دلار برای هر بشکه شده است و قیمت با عبور معتبر از این محدوده، احتمال نزول میان مدت را افزایش داده است. امروز شاخص تغییرات هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.