در بازار های سهام با توجه به ایجاد جو خوشبینی و افزایش سطح ریسک پذیری، میزان تقاضا افزایش داشته و شاخص داوجونز پس

 در بازار های سهام با توجه به ایجاد جو خوشبینی و افزایش سطح ریسک پذیری، میزان تقاضا افزایش داشته و شاخص داوجونز پس از پولبک به سطح 34500 واحدی به موج صعودی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.