در بازار های مالی و سهام، همچنان سطح ریسک گریزی در حال کاهش است، اما پس از صعود قیمت ها در هفته گذشته، شرایط اصلاح قیمتی و زمانی در بازار ایجاد شده و شاخص های سهام از جمله داوجونز

در بازار های مالی و سهام، همچنان سطح ریسک گریزی در حال کاهش است، اما پس از صعود قیمت ها در هفته گذشته، شرایط اصلاح قیمتی و زمانی در بازار ایجاد شده و شاخص های سهام از جمله داوجونز و S&P500 به محدوده میانگین های میان مدت و ابر کوموی روزانه، پولبک داشته اند. در حال حاضر و در میان مدت، احتمال اول برگشت قیمت سهام ها و شاخص ها به موج صعودی، با پایان اصلاح کوتاه مدت است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.