در برابری دلار استرالیا به دلار، با وجود افزایش انتظارات نرخ بهره در آمریکا، آمار مثبت از شرایط اشتغال و بیکاری در استرالیا

در برابری دلار استرالیا به دلار، با وجود افزایش انتظارات نرخ بهره در آمریکا، آمار مثبت از شرایط اشتغال و بیکاری در استرالیا به وجود ادامه سیاست های انقباضی، مورد توجه فعالین قرار گرفته و تقاضا برای دلار استرالیا افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت به مقاومت سه ماهه رسیده و در آستانه عبور از این محدوده قرار دارد، که در صورت تثبیت، احتمال صعود میان مدت قیمت تقویت خواهد شد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.