در برابری دلار استرالیا به دلار، قیمت با رسیدن به محدوده مقاومتی 0.6710، نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است

در برابری دلار استرالیا به دلار، قیمت با رسیدن به محدوده مقاومتی 0.6710، نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است، که با پایان اصلاح و پولبک، قیمت به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت و کوتاه مدت، ادامه روند صعودی خواهد بود. همچنان سطح مقاومتی 0.6710، در برابر صعود قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.