در برابری دلار به ین، با توجه به نتایج نشست امروز شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن و مواضع هاوکیش این نهاد که بیش از انتظارها انقباضی بوده است، تقاضا برای ین ژاپن افزایش یافته

در برابری دلار به ین، با توجه به نتایج نشست امروز شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن و مواضع هاوکیش این نهاد که بیش از انتظارها انقباضی بوده است، تقاضا برای ین ژاپن افزایش یافته و قیمت به محدوده حمایت 6 ماهه نزدیک شده است. در میان مدت احتمال اول ادامه روند نزولی خواهد بود، و واکنش به محدوده حمایتی ماژور 130.38 تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.