در برابری دلار به ین، در آستانه نشست بانک مرکزی ژاپن، قیمت سطح مقاومتی هفت ماهه 140.9 را شکسته و احتمال صعود

در برابری دلار به ین، در آستانه نشست بانک مرکزی ژاپن، قیمت سطح مقاومتی هفت ماهه 140.9 را شکسته و احتمال صعود قیمت در میان مدت تقویت شده است. در کوتاه مدت قیمت در شرایط اصلاح و پولبک کوتاه مدت در حرکت است و در ادامه واکنش به مقاومت شکسته شده 140.9، تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.