در برابری دلار به ین، در واکنش به اتفاقات نگران کننده که در پی سقوط سیلیکون ولی بانک؛ SVB، ایجاد شده است و با توجه به اینکه ین ژاپن در شرایط ریسک پذیری بازار ها در آمریکا، شرایط کم ریسک تر و امن تری را برای فعالین ایجاد کرده است

در برابری دلار به ین، در واکنش به اتفاقات نگران کننده که در پی سقوط سیلیکون ولی بانک؛ SVB، ایجاد شده است و با توجه به اینکه ین ژاپن در شرایط ریسک پذیری بازار ها در آمریکا، شرایط کم ریسک تر و امن تری را برای فعالین ایجاد کرده است، سطح تقاضا نسبت به دلار با افزایش قابل توجهی همراه بوده است و قیمت به زیر میانگین های میان مدت روزانه و میانگین 200 روزه بازگشته است، و احتمال نزول قیمت در میان میان مدت تقویت شده است. در حال حاضر قیمت در یک موج نزولی اصلاحی میان مدت، در محدوده ابر کوموی روزانه در حرکت است و واکنش به حمایت ماژور و تغییر قطب یافته 132.90 تعیین کننده خواهد بود. ضمن اینکه محدوده پایین ابر کومو در محدوده قیمتی 130.70 نیز در برابر نزول قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.