در برابری دلار به ین، قیمت محدوده مهم ابر کوموی روزانه را به بالا شکسته و کاهش تقاضا برای ین از این روند حمایت کرده است

در برابری دلار به ین، قیمت محدوده مهم ابر کوموی روزانه را به بالا شکسته و کاهش تقاضا برای ین از این روند حمایت کرده است. احتمال اول در میان مدت و کوتاه مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. محدوده مقاومتی 143.9 در برابر صعود قیمت قرار دارد و واکنش به این محدوده تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.