در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاحی کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و در نزدیکی هفت ماهه در قیمت 142.28 در نوسان است

در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاحی کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و در نزدیکی هفت ماهه در قیمت 142.28 در نوسان است. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است و با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن، احتمال شکست این محدوده مقاومتی و ادامه روند صعودی قیمت وجود دارد. بویژه آنکه اوئدا، رییس بانک مرکزی ژاپن، امروز باز هم بر حفظ سیاست های فعلی تاکید کرد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.