در برابری دلار به ین، پس از اصلاح شارپی قیمت، که بدلیل مداخله دولت ژاپن برای کنترل ارزش ین صورت گرفت، قیمت دوباره به سطوح قبل از مداخله بازگشته است

در برابری دلار به ین، پس از اصلاح شارپی قیمت، که بدلیل مداخله دولت ژاپن برای کنترل ارزش ین صورت گرفت، قیمت دوباره به سطوح قبل از مداخله بازگشته است و به محدوده مقاومتی 145 ین در برابری دلار رسیده است. واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است و احتمال اول عبور قیمت در میان مدت از این محدوده و ادامه روند صعودی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.