در برابری دلار به ین ژاپن، در آستانه نشست شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن، که آخرین نشست با ریاست هاروهیکو کورودا خواهد بود، تقاضا برای ین تا حدودی افزایش یافته و قیمت در شرایط اصلاحی و نزولی کوتاه مدت در حرکت است

در برابری دلار به ین ژاپن، در آستانه نشست شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن، که آخرین نشست با ریاست هاروهیکو کورودا خواهد بود، تقاضا برای ین تا حدودی افزایش یافته و قیمت در شرایط اصلاحی و نزولی کوتاه مدت در حرکت است. این بانک برنامه ای برای افزایش یا تغییر نرخ بهره ندارد، اما سیاست های خاصی را برای کنترل نرخ تورم دنبال میکند. بامداد فردا ساعت 6:30 بوقت ایران، بیانیه این بانک منتشر می شود و ساعت 8:30 بوقت ایران نیز کنفرانس خبری خواهد داشت. از نظر تکنیکالی، قیمت به محدوده مقاومت ماژور و سقف سه ماهه 138.20 رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است و احتمال اصلاح بیشتر در کوتاه مدت وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.