در برابری دلار به ین ژاپن، پس از آنکه قیمت نتوانست عبور از محدوده مهم و ماژور 110 را تثبیت کند، با افزایش کوتاه مدت تقاضا برای ین در شرایط اصلاحی قرار گرفت

در برابری دلار به ین ژاپن، پس از آنکه قیمت نتوانست عبور از محدوده مهم و ماژور 110 را تثبیت کند، با افزایش کوتاه مدت تقاضا برای ین در شرایط اصلاحی قرار گرفت و با رسیدن به خط روند میان مدت صعودی، نسبت به این محدوده واکنش برگشتی داشته است و به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه صعود خواهد بود. این در حالی است که بامداد امروز شاخص فصلی تولید ناخالص داخلی ژاپن اعلام شد و بهتر از انتظارات کاهش یک درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می داد، اما فعالین این کاهش تولید ناخالص داخلی را با دوره قبل که همراه با افزایش 2.8 درصدی بود مقایسه کردند و تقاضا برای ین تا حدودی کاهش یافت.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.