در برابری پوند به دلار، امروز شاخص سالانه تورمی قیمت مصرف کننده بریتانیا اعلام شد، که بیش از انتظارات به سطح 9.4 درصدی رسیده است

در برابری پوند به دلار، امروز شاخص سالانه تورمی قیمت مصرف کننده بریتانیا اعلام شد، که بیش از انتظارات به سطح 9.4 درصدی رسیده است، که میتواند انتظارات نرخ بهره ای را در بریتانیا افزایش دهد. این موضوع موجب افزایش نسبی تقاضا برای پوند گردیده است و قیمت در موج کوتاه مدت اصلاحی و صعودی در حرکت است. از نظر تکنیکالی، احتمال اصلاح و صعود بیشتر در کوتاه مدت وجود دارد، اما در میان مدت، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده می تواند موجب افزایش سطح تقاضا برای دلار در برابر پوند شود و قیمت پس از اصلاح قیمتی و زمانی، به موج نزولی میان مدت بازگردد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.