در برابری پوند به دلار، با توجه به داده های تورمی آمریکا که روز گذشته منتشر شد و نشان می داد که سطح تورم سالانه با کاهش همراه بوده است، انتظارات

در برابری پوند به دلار، با توجه به داده های تورمی آمریکا که روز گذشته منتشر شد و نشان می داد که سطح تورم سالانه با کاهش همراه بوده است، انتظارات نرخ بهره ای برای دلار نیز با کاهش همراه بوده و همین موضوع موجب کاهش تقاضا برای دلار و در نتیجه افزایش قیمت برابری پوند به دلار گردیده است. قیمت از محدوده میانگین های میان مدت و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته به بالا عبور کرده و احتمال صعود قیمت افزایش یافته است. از نظر تکنیکالی، مقاومت ماژور 1.2293 در برابر صعود قیمت قرار دارد و واکنش به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.