در برابری پوند به دلار، با درگذشت ملکه الیزابت دوم، تغییرات قابل توجهی در تقاضا برای پوند ایجاد نگردید و نوسانات محدودی ایجاد شد. در ادامه با افزایش انتظارات

در برابری پوند به دلار، با درگذشت ملکه الیزابت دوم، تغییرات قابل توجهی در تقاضا برای پوند ایجاد نگردید و نوسانات محدودی ایجاد شد. در ادامه با افزایش انتظارات نرخ بهره ای در بریتانیا، بویژه با توجه به نظرات نخست وزیر جدید، لیز تراس، و در نزدیکی نشست کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا، تقاضا برای پوند افزایش داشته و احتمال اصلاح و صعود بیشتر قیمت در کوتاه مدت و میان مدت، تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.