در برابری پوند به دلار، با کاهش انتظارات نرخ بهره ای در بریتانیا، سطح تقاضای پوند از سقف یکساله به پایین بازگشته

در برابری پوند به دلار، با کاهش انتظارات نرخ بهره ای در بریتانیا، سطح تقاضای پوند از سقف یکساله به پایین بازگشته و PRZ با اهمیت حاصل از میانگین 34 روزه و خط گردن الگوی سر وشانه سقف را شکسته و احتمال نزول و اصلاح میان مدت قیمت تقویت شده است. امروز اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا، سخنرانی خواهد داشت، که می تواند بر روند تقاضا برای پوند تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.