در برابری پوند به دلار، در آستانه اعلام نتایج نشست کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا، قیمت در سقف تاریخی یکسال اخیر خود در نوسان است و

در برابری پوند به دلار، در آستانه اعلام نتایج نشست کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا، قیمت در سقف تاریخی یکسال اخیر خود در نوسان است و در کوتاه مدت شرایط اصلاحی و نزولی دارد . اما نگاه فعالین به نتایج نشست کمیته خواهد بود و متن مذاکرات و ترکیب آرای افراد دارای حق رای و همچنین سخنرانی اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا، می تواند بر روند قیمت تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در صورتی که مواضع کمیته بر ادامه برنامه های انقباضی تا رفع بحران تورم باشد، تقاضا برای پوند در برابر ارزهای اصلی و دلار می تواند باز هم افزایش داشته باشد. در دیگر سناریو که احتمال کمتری دارد، در صورتی که اشاره ای به پایان سیاست های انقباضی یا توقف در افزایش نرخ بهره در نشست های آتی داشته باشند، می تواند تقاضا برای پوند کاهش یابد. به احتمال بسیار زیاد امروز نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا بمیزان 0.25 درصد افزایش خواهد یافت و از 4.25 به 4.5 خواهد رسید.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.