در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه روند صعودی به PRZ حاصل از مقاومت های 1.4220 و 1.4238 رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند

در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه روند صعودی به PRZ حاصل از مقاومت های 1.4220 و 1.4238 رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در شرایط اصلاح کوتاه مدت در حرکت است و احتمال اول در کوتاه مدت، ادامه حرکت نزولی خواهد بود. در میان مدت اما همچنان تمایل قیمت به صعود بیشتر با پایان اصلاح کوتاه مدت است. امروز علاوه بر اخبار مرتبط با شاخص مدیران خرید در بریتانیا و آمریکا، اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا نیز سخنرانی دارد، که می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.