در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه موج نزولی به محدوده مهم حمایتی 1.2 رسیده و نتوانسته با اعتبار از این محدوده عبور کند. در کوتاه مدت

در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه موج نزولی به محدوده مهم حمایتی 1.2 رسیده و نتوانسته با اعتبار از این محدوده عبور کند. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و برگشت قیمت از این محدوده تقویت شده است. در میان مدت، واکنش به حمایت 1.2 تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.